กระดานสนทนา

CSR กับการทำนุบำรุงพนักงาน

CSR กับการทำนุบำรุงพนักงาน
.
ดร.โสภณ พรโชคชัย*
.

การตลาดเชิงสถาบัน

การตลาดเชิงสถาบัน
.
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th)
19 เมษายน 2552
.
‘อาเหลียง’ ในหนังเรื่อง ‘ลอดลายมังกร’ รวยได้อย่างไร
.

โอเซ่สวนกระแสเศรษฐกิจขาลง เปิดตัวเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หวังชิงมาร์เก็ตแชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
กวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ สุธิรา สุวรรณเบญจกุล
บริษัท โอเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เพนเนอร์ - แมดิสัน จำกัด

กฎข้อที่ 1..ผู้สร้างสรรค์สังคม..คือ..ผู้ออกกฎระเบียบสังคม

เมื่อครั้งอดีต ที่บรรพชนของเรา ซึ่งเป็นชนเผ่า ไท (Tai) และลาว
ได้ช่วยกัน สร้างบ้านสร้างเมือง ขึ้นมานั้น

ปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต เป็นสิ่งแรก ที่ต้องคำนึงถึงก่อน

ความพอเพียงที่แท้ (ของญี่ปุ่น)

ความพอเพียงที่แท้ (ของญี่ปุ่น)
.
ดร.โสภณ พรโชคชัย*
.

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด
เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา
พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี

เรียนเพื่อรับใช้ประชาชน

เรียนเพื่อรับใช้ประชาชน

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ช่วยหน่อยครับ

ต้องการศึกษาเรื่อง มูลเหตุของ17 พฤศจิกายน 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ทำการรัฐประหารตัวเอง
ควรอ่านหนังสือเล่มไหนที่เนื้อหาดี เข้าใจง่ายมั้งครับ แนะนำหน่อย

Thai Military has suggested the method for posting the topic about our King

Due to the past, there was a group of foreigners attempting to intrude our Thai monarchy from posting and translating to Thai language in Thai politics website such as ฟ้าเดียวกัน(Fah Diewgun), ประชาไท(Prachathai). These messages are inappropriate and can cause the turmoil among our sacred monarchy system. Therefore dear to all posters , please respond to those messages by quoting this.

คนไทยสามัคคี

"...ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชน อยู่รวมกันจำเป็นต้องมี ด้องถนอมรักษา และ ต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทำงานด้วยความ ดั้งใจดี ด้วยความสามัคคี ความรู้ความสามารถ ด้วยค