กระดานสนทนา

บทความ โสภณ พรโชคชัย : ถามต่อคำชี้แจงของ ‘รสนา โตสิตระกูล’

บทความ โสภณ พรโชคชัย : ถามต่อคำชี้แจงของ ‘รสนา โตสิตระกูล’
โสภณ พรโชคชัย
14 มีนาคม 2551

ประชาสัมพันธ์งานสัมมานาหัวขอเรื่อง "ทีวีสาธารณะ"

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา “ทีวีสาธารณะ : ทิศทางและการเปลี่ยนแปลง”

สงสัย

อ้างถึงหนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ฉบับลงประชามติ
ทำไมมาตราต่าง ๆ ที่ลงไม่ตรงกับหนังสือค่ะ
เช่นหมวดที่ 6 ส่วนที่ 7การตราพระราชบัญญติ ในหนังสือ มาตรา 142 แต่ในเว็ปลงไม่ตรงกัน

ทักษิณอาจเสียรู้สิงคโปร์

อดีตนายกฯ ทักษิณนับว่าเป็นผู้ฉลาดคนหนึ่ง แต่อาจไม่ฉลาดเท่าหรือรู้ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้บริหารสิงคโปร์ ทำให้อาจเสียรู้ เสียเหลี่ยม และโดนลบเหลี่ยม จนหมดคม ถึงกับต้องระเหเร่ร่อนประเทศบ้านเกิดและพลัด

เวทีรับฟังข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาความไร้สถานะและสิทธิ

โครงการเวทีรับฟังข้อเสนอแนะของภาคประชาชนและภาควิชาการในการจัดการปัญหาความไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย
(๑๐ กันยายน – ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐)
-----------------------
ผู้รับผิดชอบโครงการ
-----------------------

โฉมหน้าการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง กับรัฐธรรมนูญปี 50

โฉมหน้าการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง กับรัฐธรรมนูญปี 50 จะเป็นอย่างไร

ท่านลงประชามติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ 2550 เพราะอะไร

เ็ห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ ไม่ไปลงประชามติ เพราะอะไร เชิญแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่

ทหารใช้อภิสิทธิ์ส่วนตัว

ไปลงประชามติที่หน่วยเลือกตั้งที่ 78 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ที่หน้า ททบ.5 ไปตั้งแต่แต่ 8.00 น. ปรากฏว่าทหารเกณฑ์เต็มไปหมดต่อแถวยาวมากและมีข่าวว่าพวกทหารเกณฑ์ถ้าไม่มาลงก็ผิดวินัยด้วยนะ ยืนรอตั้งแต่ 8.00 - 9.00 น.

วันที่ 20 สิงหาคม 2550

อยากทราบค่ะว่า วันที่ 20 สิงหาคม นี้ บริษัทเอกชนได้หยุดด้วยหรือไม่คะ ถ้าได้หยุดจะดูประกาศได้จากที่ไหนคะ

อยากรู้ว่า

จะโอนชื่อจากต่างจังหวัด มายังกทม โดยไม่ต้องกลับไปต่างจังหวัดได้ไหม อย่างไร ที่ไหน