กระดานสนทนา

การโอนสิทธิ์

ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ กทม ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัดไม่อยากกลับบ้านไปทำเรื่องการโอนที่ต่างจังหวัด จะทำเรื่องที่ กทม ได้หรือไม่เพื่อโอนสิทธิ์มาใช้ยังกทม และถ้าได้ได้จะต้องไปทำเรื่องที่ใด ตอนนี้พัอยู่ด

ไม่เข้าใจ

ไม่เข้าใจว่าการออกเสียงลงประชามติ รับร่างรธน.

ถามเกี่ยวกับรายละเอียด

สามารถลงมติล่วงหน้าได้ไหม ทำอย่างไรบ้าง

ข้อสังเกตจากผู้เข้าชม ถึงผู้ดูแลเว็ป(Webmaster)

หลังจากที่ได้เข้ามาดูเว็ปนี้แล้วรู้สึกว่า ในฐานะที่เว็ปนี้เป็นของศูนย์วิจัยการเมืองไทย ซึ่งมีหน่วยงานคือ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพผู้รับผิดชอบนั้น จึงควรที่จะนำเสนอ"ข่าวสารข้อมูล" ที่มี

คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 18 เรื่องประชาธิปไตย (Democrazy)

แต่งและเขียนเรื่องโดย เซบาสเตียน

5 มิถุนายน 2550

เรื่องนี้เป็นจินตการของผู้แต่งเท่านั้น หากชื่อบุคคล สถานที่หรือเหตุการณ์ตรงกับใคร ทางผู้จัดทำ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
--------------------------------------------------------------

ท่านคิดอย่างไรกับการขอนิรโทษกรรมให้แก่พรรคการเมืองที่ถูกยุบ

ในทางกฎหมายมองได้หลาแง่มุม คือ ประเด็นแรก การขอการนิรโทษกรรมนั้น เดิมทีทำได้เฉพาะความผิดในคดีอาญาเท่านั้น แต่นี่เป็นกรณีความผิดในคดีการเมือง

ท่านคิดว่าประเด็นใดในร่างรัฐธรรมนูญควรแก้ไขเพิ่มเติม

อยากให้เพิ่มอะไร แก้ไขอะไร ส่งความคิดเห็นและเหตุผลของท่านได้ที่นี่เลย