สัมนา

การสัมมนาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

23/04/2007 - 00:00
23/04/2007 - 16:00

ณ โรงเเรมเวล อ.เมือง นครปฐม จัดโดย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ติดต่อ นายไพศาล ปราการรัตน์ 081-6331468