คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคพรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และ พรรคแผ่นดินไทย

tv.jpg

เผยแพร่โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Thai Politics Research Center

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตัดสินให้ยุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิ์ทางการเมืองคณะผู้บริหารพรรคเป็นเวลา5 ปี ตลอดจนให้ยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองพรรคเล็กที่ได้รับการว่าจ้างจากพรรคไทยรักไทยให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง อันได้แก่ พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 9:0 เป็นอันจบสิ้นตำนานแห่งพรรคประชานิยม "คิดใหม่ทำใหม่"

อัยการสูงสุดยื่นคำร้องรวมสามคำร้องลงวันที่ 6 ก.ค. 2548 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทย อ่านรายละเอียด

   

ไฟล์แนบขนาด
คำวินิจฉัยตุลาการรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทย.pdf2.89 MB

ตายหมู่เย

ตายหมู่เยย อิ อิ จะสงสารดีไหมนี่

ลิ่วล้อเผด็จการทรราช

ไม่สนับสนุนเผด็จการทรราช ทุกรูปแบบ และไม่ยอมรับผลพวง กระบวนการทั้งหลายของเหล่าเผด็จการและสมุนสุนัขรับใช้